KALENDARIUM XIII EDYCJI KONKURSU „BYĆ POLAKIEM” 

20 marca 2022 r nieprzekraczalny terminie nadsyłania prac w sposób opisany w Regulaminie Konkursu
22 – 24.04.2022 r Obrady Jury Konkursu w Warszawie
15.05.2022 r. Ogłoszenie wyników XIII edycji Konkursu
2 VIII 2022 r. o godz. 14.00 Gala XIII edycji Konkursu w Zamku Królewskim w Warszawie,  Pl. Zamkowy 4,

 

Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany Kalendarium z ważnych powodów.

O zmianach Organizator będzie informował na Facebooku Konkursu: www.bycpolakiem.pl

Dodaj komentarz