KOMITET HONOROWY KONKURSU „BYĆ POLAKIEM”

TADEUSZ ADAM PILAT Przewodniczący Komitetu Honorowego,  Honorowy Prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, Szwecja
DOROTA ANDRAKA Prezydent Centrali Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce, USA
MAREK BYSTROŃ Prezes Macierzy Szkolnej w Republice Czeskiej
KAZIMIERZ CHRAPKA Prezes Fundacji im. Władysława Reymonta, Kanada
JOANNA HEYMAN–ALVADE Związek Polaków we Włoszech, Fundacja Rzymska J. S. Umiastowskiej, Włochy
ANDRZEJ JANECZKO Prezes Stowarzyszenia Polaków w Hiszpanii „Nasz Dom”,

Członek Rady Polonii Świata

BOŻENA KAMINSKI Wiceprezes Kongresu Polonii Amerykańskiej, Sekretarz Rady Polonii Świata
TERESA KONOPIELKO Stowarzyszenie Kulturalno– Oświatowe „Polonia”, Rosja
JUSTYNA KRALISZ  Dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, Polska
MAŁGORZATA KWIATKOWSKA Prezes Rady Naczelnej Polonii Australijskiej, Członek Rady Polonii Świata
JÓZEF KWIATKOWSKI Prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”
HELENA LEGOWICZ Prezes Polskiego Związku Kulturalno– Oświatowego
w Republice Czeskiej
WIESŁAW LEWICKI Prezes Europejskiego Instytutu Kultury i Mediów Polonicus Niemcy
AGNIESZKA LONSKA Przewodnicząca i Sekretarz Zarządu Forum Polskich Szkół w Holandii
JÓZEF MALINOWSKI Prezes Związku Polaków w Niemczech
Ks. Prał. PAWEŁ PTASZNIK Rektor polskiego kościoła pw. Stanisława B.M. w Rzymie, Włochy
GNIEWOMIR ROKOSZ-KUCZYŃSKI Wielki Kanclerz Zjednoczenia Organizacji Historycznych
Strzeleckich Bractwo Kurkowe Rzeczypospolitej, Polska
FRANK SPULA Prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej
URSZULA STEFAŃSKA–ANDREINI Prezes Związku Polaków we Włoszech
HALINA SUBOTOVICZ–ROMANOWA Przewodnicząca Kongresu Polaków w Rosji, Członek Rady Polonii Świata
MAGDA TADEUSIAK–MIKOŁAJCZAK Dyrektor i Redaktor Naczelny TVP Polonia, Polska
JANUSZ TOMCZAK Prezes Kongresu Polonii Kanadyjskiej
ks. Prał. STEFAN WYLĘŻEK Rektor Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii
ALEKSANDER ZAJĄC Przewodniczący Polskiej Rady w Niemczech, Skarbnik Rady Polonii Świata