ELŻBIETA WITEK
Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

TOMASZ GRODZKI
Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

JAN MICHAŁ DZIEDZICZAK
Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu do spraw Polonii i Polaków za Granicą

BISKUP PIOTR TURZYŃSKI
Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej

ANNA MARIA ANDERS
Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Włoskiej i Republice San Marino

JAGODA KACZOROWSKA
Harcmistrzyni Związku Harcerstwa Polskiego

JAROSŁAW NARKIEWICZ
Prezydent Rady Polonii Świata

EDWARD TRUSEWICZ
Prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych

DARIUSZ PIOTR BONISŁAWSKI
Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”