Wyniki Moduł B – nauczyciele – 2023

WERDYKT JURY DLA GRUPY NAUCZYCIELSKIEJ: KONSPEKT LEKCJI „GRAMATYKA NA WESOŁO” —————————————————————————————————————————————- JURY W SKŁADZIE: ŁUCJA MIROWSKA – KOPEĆ (USA) – Przewodnicząca MAGDALENA BOGUSŁAWSKA (Polska) – Wiceprzewodnicząca STANISŁAW CHYLEWSKI (Kanada) – Wiceprzewodniczący HANNA KACZMARCZYK (Austria) – Sekretarz MAŁGORZATA LASOCKA (Wielka Brytania) MAGDALENA LEPIANKA – NOWAK (Niemcy)   WYBRAŁO LAUREATÓW:    I …

Wyniki konkursu moduł A – 2023

WERDYKT JURY DLA GRUPY I  (PRACE PLASTYCZNE, WIEK UCZESTNIKÓW 6 – 9 LAT) „POLSKA OKIEM I PĘDZLEM  PODRÓŻNIKA – REPORTERA” ———————————————————————————————————————— JURY W SKŁADZIE: HANNA PSTRĄGOWSKA – DUBIEL (Polska) – Przewodnicząca KRYSTYNA BACHANEK (Polska) – Wiceprzewodnicząca ZBIGNIEW DUBIEL (Polska) – Sekretarz DANUTA BRONCHARD (USA) ANNA SIARKIEWICZ (Polska)   PRZYZNAŁO: WYRÓŻNIENIA …

Test

[fts_facebook type=page id=100063652476253 access_token=EAAVusUVFaT0BAK0nKXEo6yAtWkpxu5ttX5gs8HRnM1ryP4C9ZBZBvTTcy8LuiuY6uvjfwtwaaY0iHXm5ZCtGriYYiLe8ZC9EcfZCUGTykeZAxYJHQ336YZAZAcSutfFVt1TVchLEHlrPm7tYNtPCXKAmUJhKuvB8OR9kdn1FjgHmxqmRJf3V39yLlEw0KzkQnoaZCz4WXJONHxymZB8soBra2CukLFZC3pqBdKKHQumZC9v3j0JpW95h87hQqxZAp3MuWfUkZD posts=6 description=yes posts_displayed=page_only images_align=left]

Moduł B regulamin XIV

Konkurs „Być Polakiem” 2023 r., Moduł B, dla nauczycieli polonijnych Szkół Polskich. REGULAMIN MODUŁ B § 1. Postanowienia ogólne 1. Konkurs „Być Polakiem”, Moduł B przeznaczony jest dla nauczycieli polonijnych. 2. Organizatorem Konkursu jest: Fundacja „Świat na Tak”, zwana dalej Organizatorem. 3. Przedmiotem Konkursu w Module B jest przygotowanie konspektu …

Patroni Konkursu XIV

ELŻBIETA WITEK Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej TOMASZ GRODZKI Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej JAN MICHAŁ DZIEDZICZAK Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu do spraw Polonii i Polaków za Granicą BISKUP PIOTR TURZYŃSKI Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej ANNA MARIA ANDERS Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Włoskiej i …

Komitet Honorowy Konkursu XIV

KOMITET HONOROWY KONKURSU „BYĆ POLAKIEM” TADEUSZ ADAM PILAT Przewodniczący Komitetu Honorowego,  Honorowy Prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, Szwecja DOROTA ANDRAKA Prezydent Centrali Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce, USA MAREK BYSTROŃ Prezes Macierzy Szkolnej w Republice Czeskiej KAZIMIERZ CHRAPKA Prezes Fundacji im. Władysława Reymonta, Kanada JOANNA HEYMAN–ALVADE Związek Polaków we Włoszech, …

List Zapraszający

Warszawa, 6 stycznia 2023 r. Zaproszenie Kochani Uczniowie, Nauczyciele, Rodzice, Przed czternastoma laty rozpoczęliśmy dialog z młodą Polonią o polskich sprawach. Był to rok 30 – lecia rejestracji NSZZ „Solidarność”. Prosiliśmy wtedy, aby uczestnicy Konkursu zebrali rodzinne wspomnienia, jak ich bliscy, żyjący poza granicami, walczyli o wolną Polskę. Ilość i …

Regulamin Moduł A 2023

REGULAMIN XIV EDYCJI KONKURSU „BYĆ POLAKIEM” I. Postanowienia ogólne Konkurs „Być Polakiem” jest realizowany dla głębszego uświadamiania i umacniania tożsamości narodowej oraz rozwoju postaw patriotycznych i społecznych dzieci i młodzieży, mieszkającej poza granicami Polski. § 1 Cele Konkursu: 1. Przygotowanie do pełnienia roli „ambasadora polskości” w kraju zamieszkania. 2. Uświadamianie …

Tematy Moduł A 2023

MODUŁ A – DLADZIECI I MŁODZIEŻY   Grupa I – prace plastyczne, wiek 6 – 9 lat „Polska okiem i pędzlem podróżnika – reportera”. Grupa II – prace literackie, wiek 10 – 13 lat „Przygoda jaką przeżyłam/przeżyłem, lub chciałabym/chciałbym przeżyć w Polsce”. Grupa III – prace literackie, wiek 14 – …