Konkurs „Być Polakiem” 2024 r Moduł B

Konkurs „Być Polakiem” 2024 r., Moduł B, dla nauczycieli polonijnych Szkół Polskich , REGULAMIN 1. Postanowienia ogólne 1. Konkurs „Być Polakiem”, Moduł B przeznaczony jest dla nauczycieli polonijnych. 2. Organizatorem Konkursu jest: Fundacja „Świat na Tak”, zwana dalej Organizatorem. 3. Przedmiotem Konkursu w Module B jest przygotowanie konspektu lekcji gramatycznej …

Regulamin Moduł A

REGULAMIN XV EDYCJI KONKURSU „BYĆ POLAKIEM” I. Postanowienia ogólne Konkurs „Być Polakiem” jest realizowany dla głębszego uświadamiania i umacniania tożsamości narodowej oraz rozwoju postaw patriotycznych i społecznych dzieci i młodzieży, mieszkającej poza granicami Polski. § 1 Cele Konkursu: 1. Przygotowanie do pełnienia roli „ambasadora polskości” w kraju zamieszkania. 2. Uświadamianie …

Kalendarium XV edycji

KALENDARIUM XV EDYCJI KONKURSU „BYĆ POLAKIEM” 14.01.2024 r. godz. 18.00 WARSZTATY ON-LINE (ZOOM) NA TEMAT FILMU Z GRUPY V. BLIŻSZE INFORMACJE WKRÓTCE ! 17.03.2024 r. – OSTATECZNY TERMIN PRZESYŁANIA PRAC KONKURSOWYCH Uwaga: dzieci i młodzież urodzeni przed 17.03 w konkretnym roku – traktowani są jako „STARSI”, piszą w starszej kategorii …

Zaproszenie do udziału w XV edycji

Warszawa, 28 grudnia 2023 r. Witajcie: Rodzice, Nauczyciele, Uczniowie, Studenci, rozpoczynamy XV, jubileuszową edycję konkursu „Być Polakiem” i chcemy, jak co roku, zaprosić do udziału w niej przedszkolaków, uczniów, ale również studentów. Szczególny jest temat przewidziany dla grup literackich i filmowej, bo będziecie odkrywcami mało znanych wydarzeń z historii Polski, …

Wyniki Moduł B – nauczyciele – 2023

WERDYKT JURY DLA GRUPY NAUCZYCIELSKIEJ: KONSPEKT LEKCJI „GRAMATYKA NA WESOŁO” —————————————————————————————————————————————- JURY W SKŁADZIE: ŁUCJA MIROWSKA – KOPEĆ (USA) – Przewodnicząca MAGDALENA BOGUSŁAWSKA (Polska) – Wiceprzewodnicząca STANISŁAW CHYLEWSKI (Kanada) – Wiceprzewodniczący HANNA KACZMARCZYK (Austria) – Sekretarz MAŁGORZATA LASOCKA (Wielka Brytania) MAGDALENA LEPIANKA – NOWAK (Niemcy)   WYBRAŁO LAUREATÓW:    I …

Wyniki konkursu moduł A – 2023

WERDYKT JURY DLA GRUPY I  (PRACE PLASTYCZNE, WIEK UCZESTNIKÓW 6 – 9 LAT) „POLSKA OKIEM I PĘDZLEM  PODRÓŻNIKA – REPORTERA” ———————————————————————————————————————— JURY W SKŁADZIE: HANNA PSTRĄGOWSKA – DUBIEL (Polska) – Przewodnicząca KRYSTYNA BACHANEK (Polska) – Wiceprzewodnicząca ZBIGNIEW DUBIEL (Polska) – Sekretarz DANUTA BRONCHARD (USA) ANNA SIARKIEWICZ (Polska)   PRZYZNAŁO: WYRÓŻNIENIA …

Test

[fts_facebook type=page id=100063652476253 access_token=EAAVusUVFaT0BAK0nKXEo6yAtWkpxu5ttX5gs8HRnM1ryP4C9ZBZBvTTcy8LuiuY6uvjfwtwaaY0iHXm5ZCtGriYYiLe8ZC9EcfZCUGTykeZAxYJHQ336YZAZAcSutfFVt1TVchLEHlrPm7tYNtPCXKAmUJhKuvB8OR9kdn1FjgHmxqmRJf3V39yLlEw0KzkQnoaZCz4WXJONHxymZB8soBra2CukLFZC3pqBdKKHQumZC9v3j0JpW95h87hQqxZAp3MuWfUkZD posts=6 description=yes posts_displayed=page_only images_align=left]