Wyniki konkursu dla nauczycieli XV edycja

Scenariusz lekcji: „Być, albo nie być, czyli o czasowniku „być”, jego funkcjach gramatycznych i leksykalnych oraz o czasownikach modalnych”: KOMISJA KONKURSOWA MODUŁU B – DLA NAUCZYCIELI: 1. p. ŁUCJA MIROWSKA-KOPEĆ (USA) – Przewodnicząca Komisji 2. p. HANNA KACZMARCZYK (AUSTRIA) 3. p. MAŁGORZATA LASOCKA (WIELKA BRYTANIA) oraz p.JOANNA FABISIAK, Przewodnicząca Komitetu …

Wyniki XV edycji konkursu 2024

WYNIKI XV EDYCJI KONKURSU „BYĆ POLAKIEM”. WERDYKT JURY DLA GRUPY I PRACE PLASTYCZNE, WIEK UCZESTNIKÓW 6 – 9 LAT „TRADYCJE I OBYCZAJE W MOIM DOMU RODZINNYM” JURY W SKŁADZIE: HANNA PSTRĄGOWSKA – DUBIEL (Polska) – Przewodnicząca KRYSTYNA OLLIFFE (Wielka Brytania) – Wiceprzewodnicząca ANNA SIARKIEWICZ (Polska) – Sekretarz TERESA ARSZAGI vel …

Konkurs „Być Polakiem” 2024 r Moduł B

Konkurs „Być Polakiem” 2024 r., Moduł B, dla nauczycieli polonijnych Szkół Polskich , REGULAMIN 1. Postanowienia ogólne 1. Konkurs „Być Polakiem”, Moduł B przeznaczony jest dla nauczycieli polonijnych. 2. Organizatorem Konkursu jest: Fundacja „Świat na Tak”, zwana dalej Organizatorem. 3. Przedmiotem Konkursu w Module B jest przygotowanie konspektu lekcji gramatycznej …

Regulamin Moduł A

REGULAMIN XV EDYCJI KONKURSU „BYĆ POLAKIEM” I. Postanowienia ogólne Konkurs „Być Polakiem” jest realizowany dla głębszego uświadamiania i umacniania tożsamości narodowej oraz rozwoju postaw patriotycznych i społecznych dzieci i młodzieży, mieszkającej poza granicami Polski. § 1 Cele Konkursu: 1. Przygotowanie do pełnienia roli „ambasadora polskości” w kraju zamieszkania. 2. Uświadamianie …

Kalendarium XV edycji

KALENDARIUM XV EDYCJI KONKURSU „BYĆ POLAKIEM” 14.01.2024 r. godz. 18.00 WARSZTATY ON-LINE (ZOOM) NA TEMAT FILMU Z GRUPY V. BLIŻSZE INFORMACJE WKRÓTCE ! 17.03.2024 r. – OSTATECZNY TERMIN PRZESYŁANIA PRAC KONKURSOWYCH Uwaga: dzieci i młodzież urodzeni przed 17.03 w konkretnym roku – traktowani są jako „STARSI”, piszą w starszej kategorii …

Zaproszenie do udziału w XV edycji

Warszawa, 28 grudnia 2023 r. Witajcie: Rodzice, Nauczyciele, Uczniowie, Studenci, rozpoczynamy XV, jubileuszową edycję konkursu „Być Polakiem” i chcemy, jak co roku, zaprosić do udziału w niej przedszkolaków, uczniów, ale również studentów. Szczególny jest temat przewidziany dla grup literackich i filmowej, bo będziecie odkrywcami mało znanych wydarzeń z historii Polski, …

Wyniki Moduł B – nauczyciele – 2023

WERDYKT JURY DLA GRUPY NAUCZYCIELSKIEJ: KONSPEKT LEKCJI „GRAMATYKA NA WESOŁO” —————————————————————————————————————————————- JURY W SKŁADZIE: ŁUCJA MIROWSKA – KOPEĆ (USA) – Przewodnicząca MAGDALENA BOGUSŁAWSKA (Polska) – Wiceprzewodnicząca STANISŁAW CHYLEWSKI (Kanada) – Wiceprzewodniczący HANNA KACZMARCZYK (Austria) – Sekretarz MAŁGORZATA LASOCKA (Wielka Brytania) MAGDALENA LEPIANKA – NOWAK (Niemcy)   WYBRAŁO LAUREATÓW:    I …