Wyniki konkursu moduł A – 2023

WERDYKT JURY DLA GRUPY I  (PRACE PLASTYCZNE, WIEK UCZESTNIKÓW 6 – 9 LAT) „POLSKA OKIEM I PĘDZLEM  PODRÓŻNIKA – REPORTERA” ———————————————————————————————————————— JURY W SKŁADZIE: HANNA PSTRĄGOWSKA – DUBIEL (Polska) – Przewodnicząca KRYSTYNA BACHANEK (Polska) – Wiceprzewodnicząca ZBIGNIEW DUBIEL (Polska) – Sekretarz DANUTA BRONCHARD (USA) ANNA SIARKIEWICZ (Polska)   PRZYZNAŁO: WYRÓŻNIENIA …

Test

[fts_facebook type=page id=100063652476253 access_token=EAAVusUVFaT0BAK0nKXEo6yAtWkpxu5ttX5gs8HRnM1ryP4C9ZBZBvTTcy8LuiuY6uvjfwtwaaY0iHXm5ZCtGriYYiLe8ZC9EcfZCUGTykeZAxYJHQ336YZAZAcSutfFVt1TVchLEHlrPm7tYNtPCXKAmUJhKuvB8OR9kdn1FjgHmxqmRJf3V39yLlEw0KzkQnoaZCz4WXJONHxymZB8soBra2CukLFZC3pqBdKKHQumZC9v3j0JpW95h87hQqxZAp3MuWfUkZD posts=6 description=yes posts_displayed=page_only images_align=left]

Moduł B regulamin XIV

Konkurs „Być Polakiem” 2023 r., Moduł B, dla nauczycieli polonijnych Szkół Polskich. REGULAMIN MODUŁ B § 1. Postanowienia ogólne 1. Konkurs „Być Polakiem”, Moduł B przeznaczony jest dla nauczycieli polonijnych. 2. Organizatorem Konkursu jest: Fundacja „Świat na Tak”, zwana dalej Organizatorem. 3. Przedmiotem Konkursu w Module B jest przygotowanie konspektu …

Patroni Konkursu XIV

ELŻBIETA WITEK Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej TOMASZ GRODZKI Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej JAN MICHAŁ DZIEDZICZAK Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu do spraw Polonii i Polaków za Granicą BISKUP PIOTR TURZYŃSKI Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej ANNA MARIA ANDERS Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Włoskiej i …

Komitet Honorowy Konkursu XIV

KOMITET HONOROWY KONKURSU „BYĆ POLAKIEM” TADEUSZ ADAM PILAT Przewodniczący Komitetu Honorowego,  Honorowy Prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, Szwecja DOROTA ANDRAKA Prezydent Centrali Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce, USA MAREK BYSTROŃ Prezes Macierzy Szkolnej w Republice Czeskiej KAZIMIERZ CHRAPKA Prezes Fundacji im. Władysława Reymonta, Kanada JOANNA HEYMAN–ALVADE Związek Polaków we Włoszech, …

List Zapraszający

Warszawa, 6 stycznia 2023 r. Zaproszenie Kochani Uczniowie, Nauczyciele, Rodzice, Przed czternastoma laty rozpoczęliśmy dialog z młodą Polonią o polskich sprawach. Był to rok 30 – lecia rejestracji NSZZ „Solidarność”. Prosiliśmy wtedy, aby uczestnicy Konkursu zebrali rodzinne wspomnienia, jak ich bliscy, żyjący poza granicami, walczyli o wolną Polskę. Ilość i …

Regulamin Moduł A 2023

REGULAMIN XIV EDYCJI KONKURSU „BYĆ POLAKIEM” I. Postanowienia ogólne Konkurs „Być Polakiem” jest realizowany dla głębszego uświadamiania i umacniania tożsamości narodowej oraz rozwoju postaw patriotycznych i społecznych dzieci i młodzieży, mieszkającej poza granicami Polski. § 1 Cele Konkursu: 1. Przygotowanie do pełnienia roli „ambasadora polskości” w kraju zamieszkania. 2. Uświadamianie …

Tematy Moduł A 2023

MODUŁ A – DLADZIECI I MŁODZIEŻY   Grupa I – prace plastyczne, wiek 6 – 9 lat „Polska okiem i pędzlem podróżnika – reportera”. Grupa II – prace literackie, wiek 10 – 13 lat „Przygoda jaką przeżyłam/przeżyłem, lub chciałabym/chciałbym przeżyć w Polsce”. Grupa III – prace literackie, wiek 14 – …

Jury XIV edycji konkursu

JURY XIV EDYCJI KONKURSU JOANNA FABISIAK Poseł na Sejm RP, Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego, Pomysłodawczyni Konkursu, MARIA KRUCZKOWSKA–YOUNG Członek Rady Polskiej Fundacji Kulturalnej, członek Zarządu Zjednoczenia Polek, Londyn, Wielka Brytania HELENA MIZINIAK Wiceprzewodnicząca Jury, Członek Prezydium Rady Polonii Świata, Honorowy Prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, Powiernik Zjednoczenia Polskiego, Wielka Brytania TERESA ARSZAGI …