REGULAMIN XIII EDYCJI KONKURSU „BYĆ POLAKIEM”

REGULAMIN XIII EDYCJI KONKURSU „BYĆ POLAKIEM” I. Postanowienia ogólne: Konkurs „Być Polakiem” jest realizowany dla głębszego uświadamiania i umacniania tożsamości narodowej oraz rozwoju postaw patriotycznych i społecznych dzieci i młodzieży, mieszkającej poza granicami Polski. § 1 Cele Konkursu: 1. Przygotowanie do pełnienia roli „ambasadora polskości” w kraju zamieszkania. 2. Uświadamianie …

Kalendarium XIII edycji 2022

KALENDARIUM XIII EDYCJI KONKURSU „BYĆ POLAKIEM”  20 marca 2022 r nieprzekraczalny terminie nadsyłania prac w sposób opisany w Regulaminie Konkursu 22 – 24.04.2022 r Obrady Jury Konkursu w Warszawie 15.05.2022 r. Ogłoszenie wyników XIII edycji Konkursu 2 VIII 2022 r. o godz. 14.00 Gala XIII edycji Konkursu w Zamku Królewskim …