Wyniki XIII edycji – dzieci

WERDYKT JURY DLA GRUPY I (PRACE PLASTYCZNE, WIEK UCZESTNIKÓW 6 – 9 LAT) POCZTÓWKA Z POLSKI, JAKĄ CHCESZ OTRZYMAĆ LUB WYSŁAĆ ———————————————————————————————————————— JURY W SKŁADZIE: HANNA PSTRĄGOWSKA – DUBIEL (Polska) – Przewodnicząca KRYSTYNA BACHANEK (Polska) – Wiceprzewodnicząca ZBIGNIEW DUBIEL (Polska) – Sekretarz TERESA ARSZAGI vel HARSZAGI (Belgia) ANNA SIARKIEWICZ (Polska) …

INAUGURACJA XIII EDYCJI KONKURSU „BYĆ POLAKIEM”

KOMUNIKAT PRASOWY   W dniu 23.października w Ambasadzie RP w Rzymie miała miejsce uroczysta Inauguracja XIII edycji konkursu „Być Polakiem”. Uroczystość rozpoczęła się wysłuchaniem utworu Fryderyka Chopina Fantazja impromtu cis moll opus 66 w wykonaniu Dario Adella, ucznia Polskiej Szkoły w Ostii. Uroczystość swoją obecnością zaszczycili; Pani Anna Maria Anders, Ambasador RP …

Regulamin konkursu “Być Polakiem” 2022r. Moduł B

Konkurs „Być Polakiem” 2022 r., Moduł B, dla nauczycieli polonijnych wszystkich typów szkół przedmiotów ojczystych, REGULAMIN § 1. Postanowienia ogólne 1. Konkurs nosi nazwę „Być Polakiem”, Moduł B – dla nauczycieli 2. Organizatorem Konkursu są: Fundacja „Świat na Tak”, zwana dalej Organizatorem. 3. Przedmiotem Konkursu jest przygotowanie konspektu lekcji gramatycznej …

REGULAMIN XIII EDYCJI KONKURSU „BYĆ POLAKIEM”

REGULAMIN XIII EDYCJI KONKURSU „BYĆ POLAKIEM” I. Postanowienia ogólne: Konkurs „Być Polakiem” jest realizowany dla głębszego uświadamiania i umacniania tożsamości narodowej oraz rozwoju postaw patriotycznych i społecznych dzieci i młodzieży, mieszkającej poza granicami Polski. § 1 Cele Konkursu: 1. Przygotowanie do pełnienia roli „ambasadora polskości” w kraju zamieszkania. 2. Uświadamianie …

Kalendarium XIII edycji 2022

KALENDARIUM XIII EDYCJI KONKURSU „BYĆ POLAKIEM”  20 marca 2022 r nieprzekraczalny terminie nadsyłania prac w sposób opisany w Regulaminie Konkursu 22 – 24.04.2022 r Obrady Jury Konkursu w Warszawie 15.05.2022 r. Ogłoszenie wyników XIII edycji Konkursu 2 VIII 2022 r. o godz. 14.00 Gala XIII edycji Konkursu w Zamku Królewskim …