Wyniki konkursu dla nauczycieli XV edycja

Scenariusz lekcji: „Być, albo nie być, czyli o czasowniku „być”, jego funkcjach gramatycznych i leksykalnych oraz o czasownikach modalnych”: KOMISJA KONKURSOWA MODUŁU B – DLA NAUCZYCIELI: 1. p. ŁUCJA MIROWSKA-KOPEĆ (USA) – Przewodnicząca Komisji 2. p. HANNA KACZMARCZYK (AUSTRIA) 3. p. MAŁGORZATA LASOCKA (WIELKA BRYTANIA) oraz p.JOANNA FABISIAK, Przewodnicząca Komitetu …

Patroni Konkursu XIV

ELŻBIETA WITEK Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej TOMASZ GRODZKI Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej JAN MICHAŁ DZIEDZICZAK Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu do spraw Polonii i Polaków za Granicą BISKUP PIOTR TURZYŃSKI Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej ANNA MARIA ANDERS Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Włoskiej i …

Jury XIV edycji konkursu

JURY XIV EDYCJI KONKURSU JOANNA FABISIAK Poseł na Sejm RP, Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego, Pomysłodawczyni Konkursu, MARIA KRUCZKOWSKA–YOUNG Członek Rady Polskiej Fundacji Kulturalnej, członek Zarządu Zjednoczenia Polek, Londyn, Wielka Brytania HELENA MIZINIAK Wiceprzewodnicząca Jury, Członek Prezydium Rady Polonii Świata, Honorowy Prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, Powiernik Zjednoczenia Polskiego, Wielka Brytania TERESA ARSZAGI …

Wyniki XIII edycji – dzieci

WERDYKT JURY DLA GRUPY I (PRACE PLASTYCZNE, WIEK UCZESTNIKÓW 6 – 9 LAT) POCZTÓWKA Z POLSKI, JAKĄ CHCESZ OTRZYMAĆ LUB WYSŁAĆ ———————————————————————————————————————— JURY W SKŁADZIE: HANNA PSTRĄGOWSKA – DUBIEL (Polska) – Przewodnicząca KRYSTYNA BACHANEK (Polska) – Wiceprzewodnicząca ZBIGNIEW DUBIEL (Polska) – Sekretarz TERESA ARSZAGI vel HARSZAGI (Belgia) ANNA SIARKIEWICZ (Polska) …

INAUGURACJA XIII EDYCJI KONKURSU „BYĆ POLAKIEM”

KOMUNIKAT PRASOWY   W dniu 23.października w Ambasadzie RP w Rzymie miała miejsce uroczysta Inauguracja XIII edycji konkursu „Być Polakiem”. Uroczystość rozpoczęła się wysłuchaniem utworu Fryderyka Chopina Fantazja impromtu cis moll opus 66 w wykonaniu Dario Adella, ucznia Polskiej Szkoły w Ostii. Uroczystość swoją obecnością zaszczycili; Pani Anna Maria Anders, Ambasador RP …

Regulamin konkursu „Być Polakiem” 2022r. Moduł B

Konkurs „Być Polakiem” 2022 r., Moduł B, dla nauczycieli polonijnych wszystkich typów szkół przedmiotów ojczystych, REGULAMIN § 1. Postanowienia ogólne 1. Konkurs nosi nazwę „Być Polakiem”, Moduł B – dla nauczycieli 2. Organizatorem Konkursu są: Fundacja „Świat na Tak”, zwana dalej Organizatorem. 3. Przedmiotem Konkursu jest przygotowanie konspektu lekcji gramatycznej …

REGULAMIN XIII EDYCJI KONKURSU „BYĆ POLAKIEM”

REGULAMIN XIII EDYCJI KONKURSU „BYĆ POLAKIEM” I. Postanowienia ogólne: Konkurs „Być Polakiem” jest realizowany dla głębszego uświadamiania i umacniania tożsamości narodowej oraz rozwoju postaw patriotycznych i społecznych dzieci i młodzieży, mieszkającej poza granicami Polski. § 1 Cele Konkursu: 1. Przygotowanie do pełnienia roli „ambasadora polskości” w kraju zamieszkania. 2. Uświadamianie …