1. JOANNA FABISIAK – Poseł na Sejm RP, Pomysłodawca, Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

2. ROMAN ŚMIGIELSKI – Przewodniczący Jury Konkursu. Honorowy Przewodniczący Federacji Polonia, Dania.

3. HELENA MIZINIAK – Wiceprzewodnicząca Jury, Honorowy Prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, Wiceprezydent Rady Polonii Świata, Powiernik Zjednoczenia Polskiego, Wielka Brytania

4. KRYSTYNA BACHANEK – Artysta malarz, Polska

5. ELŻBIETA BARRAS – Wieloletni dyrektor i nauczyciel polskiej szkoły sobotniej, Powiernik Polskiej Macierzy Szkolnej w Londynie, Wielka Brytania

6. TOMASZ BASTKOWSKI – Dyrektor Polskiej Szkoły SEN w Dublinie, Prezes Polskiej Federacji Edukacyjnej w Irlandii

7. MAGDALENA BOGUSŁAWSKA – Menedżer oświaty, metodyk nauczania języków obcych, nauczyciel, Prezes Zarządu Fundacji na Rzecz Dwujęzyczności EduNowa, główny ekspert merytoryczny w projekcie Szkoła dla Innowatora, realizowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, Polska

8. DANUTA BRONCHARD – Wiceprezes Rady Dyrektorów Centrum Polsko – Słowiańskiego, Dyrektor Polskiej Szkoły Dokształcającej im. Marii Konopnickiej w Nowym Jorku, USA

9. MARIANNA BRZOZOWSKA – Menedżer ds. Edukacji i Projektów Polonijnych w Polskiej Szkole SEN w Dublinie, Irlandia

10. STANISŁAW CHYLEWSKI – Dyrektor Szkoły Polskiej im. M.Kopernika przy Konsulacie RP w Montrealu, Kanada

11. ZBIGNIEW DUBIEL – Artysta fotografik, Polska

12. ANNA DUNAJEWSKI – 1-szy Wiceprezes Kongresu Oświaty Polonijnej, Członek Zarządu Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce, Dyrektor Polish American Humanistic Academy, Dyrektor Polskiej Szkoły im.Czesława Miłosza w Schaumburg, IL, Członek Komitetu Stypendialnego im.św.Jana Pawła Wielkiego Ligi Katolickiej Archidiecezji w Chicago, USA

13. KS. KANONIK BOGUSŁAW JANKOWSKI – Duszpasterz Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego „Zawisza”, Dyrektor Domu Rekolekcyjno – Wypoczynkowego „Dobry Zakątek”, Polska

14. JAGODA KACZOROWSKA – Harcmistrzyni ZHP, Działaczka Polonijna, Wielka Brytania

15. HANNA KACZMARCZYK – Dyrektor Szkoły im. Jana III Sobieskiego przy Ambasadzie RP w Wiedniu, Austrii

16. HALINA KOBLENZER – Rzecznik prasowy Konkursu. Członek Zarządu Chrześcijańskiego Centrum Krzewienia Tradycji, Kultury i Języka Polskiego, nauczycielka w Szkole Europejskiej, Niemcy

17. EWA KOCH – Dyrektor Polskiej Szkoły im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego przy Bazylice Św. Jacka w Chicago, USA

18. JERZY KOWALEWSKI – Lektor języka polskiego w Katedrze Filologii Polskiej Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie, Ukraina

19. MARIA KRUCZKOWSKA-YOUNG – Dyrektor Polish Daily Publishers, POSK i Polskiej Fundacji Kulturalnej, Sekretarz Zjednoczenia Polek w Wielkiej Brytanii

20. BOŻENA LASKIEWICZ – Prezes Medical Aid for Poland Fund., Wielka Brytania

21. MAŁGORZATA LASOCKA – Wiceprezes Polskiej Macierzy Szkolnej, długoletni Dyrektor Szkoły im. M. Skłodowskiej – Curie w Londynie, Wielka Brytania

22. MAŁGORZATA LUBBERS-DĄBROWSKA – Wiceprezes Zarządu Forum Szkół Polskich w Holandii

23. PIOTR ŁADOMIRSKI – Wiceprezes Polskiej Macierzy Szkolnej, Belgia

24. MAREK MACHAŁA – Koordynator Konkursu. Emerytowany inżynier elektryk, Polska

25. IWONA MALINOWSKI – Prezes Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kanadzie

26. ŁUCJA MIROWSKA-KOPEĆ – Eemerytowany dyrektor szkoły publicznej w Chicago, pedagog, rzecznik prasowy Związku Klubów Polskich w USA i Komitetu Parady Dnia Konstytucji 3 Maja, przewodnicząca Komitetu Stypendialnego im. św. Jana Pawła II, prezes Towarzystwa Dolnośląskiego w Chicago, USA

27. BEATA MONDOVICS – Dyrektor Szkoły Polskiej im. S.Petöfiego przy Ambasadzie RP w Budapeszcie, Węgry

28. KRYSTYNA OLLIFFE – Prezes Zarządu Polskiej Macierzy Szkolnej, Wielka Brytania

29. KATARZYNA OSTRÓWKA – Dyrektor Polskiej Szkoły Forum im. M.Skłodowskiej-Curie w Madrycie, Hiszpania

30. BEATA PANAGIOTOPOULOU – Dyrektor Zespołu Szkół im. Z. Mineyki przy Ambasadzie RP w Atenach, Grecja

31. DOROTA PARZYSZEK – Przewodnicząca organizacji polonijnej Dom Polski w Tunezji

32. KRZYSZTOF PIOTROWSKI – Reżyser i producent filmowy, związany z TVP S.A i TV POLSAT. Laureat Polonijnych Festiwali Multimedialnych, Polska.

33. ALEKSANDRA PODHORODECKA – Honorowy Prezes Polskiej Macierzy Szkolnej, Wielka Brytania

34. MARIA PRZYBYŁA-DACZEWSKA – Prezes Polskiego Stowarzyszenia Kulturalno–Oświatowego im. Wł. Warneńczyka w Sofii, Bułgaria

35. HANNA PSTRĄGOWSKA-DUBIEL – Artysta malarz, witrażystka, ikonopisarka, Polska

36. ELENA ROGACZYKOWA – Narodowościowo-Kulturalnej Autonomii Polaków „Polonia” w Kaliningradzie, Rosja

37. ELŻBIETA RUDZIŃSKA – Prezes Forum Nauczycieli Polskich Zachodniego Wybrzeża, USA

38. MARIOLA STEFAŃSKA-SABADASZ – Sekretarz Konkursu. Teolog, nauczyciel, Niemcy

39. TERESA SZADKOWSKA-ŁAKOMY – Członkini Władz Naczelnych ZHP, Zarządu Zjednoczenia Polek na Emigracji, powiernik Fundacji Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Wielkiej Brytanii, nauczycielka kwalifikowana, wykładowca matematyki, Wielka Brytania

40. JOLANTA TATARA – Prezydent Kongresu Oświaty Polonijnej, USA

41. URSZULA WANECKA – Działaczka polonijna, Niemcy

42. WANDA J. VUJISIĆ – Prezes Stowarzyszenia Polaków w Czarnogórze