1. BOŻENA KAMIŃSKI – Przewodnicząca Komitetu Honorowego Konkursu „Być Polakiem”, Prezes Rady Dyrektorów Centrum Polsko-Słowiańskiego, USA

2. FRANCISZKA AGHAMALIAN-KONIECZNA – Członek Zarządu Kongresu Polonii Francuskiej

3. DOROTA ANDRAKA – Prezydent Centrali Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce, USA

4. TERESA BEREZOWSKI – Przewodnicząca Rady Polonii Świata, Kanada

5. KAZIMIERZ CHRAPKA – Prezes Fundacji im. Władysława Reymonta, Kanada

6. ANNA DUNAJEWSKI – Wiceprezydent Kongresu Oświaty Polonijnej, członek Zarządu ZNP w Ameryce, dyrektor Polskiej Szkoły im. Czesława Milosza w Schaumburg, IL,USA

7. ANDRE HAMERSKI – Wiceprzewodniczący Centralnej Reprezentacji Wspólnoty Brazylijsko-Polskiej „Braspol” Brazylia

8. JOANNA HEYMAN-SALVADE – Związek Polaków we Włoszech

9. JERZY JANKOWSKI – Prezes Związku Polaków w Norwegii

10. TERESA KONOPIELKO – Wiceprezes Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego „Polonia”, Rosja

11. TERESA KOPEĆ – Prezes Zarządu Forum Polonii w Austrii

12. MAŁGORZATA KWIATKOWSKA – Prezes Rady Naczelnej Polonii Australijskiej

13. Ks. Bp WIESŁAW LECHOWICZ – Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji

14. WIESŁAW LEWICKI – Prezes Europejskiego Instytutu Kultury i Mediów Polonicus, Niemcy

15. AGNIESZKA LONSKA – Przewodnicząca i Sekretarz Zarządu Forum Polskich Szkół w Holandii

16. MARIA MAŁAŚNICKA-MIEDZIANOGÓRA – Prezes Nordyckiej Unii Oświaty Polonijnej, Dania

17. TADEUSZ MARKIEWICZ – Działacz Polonijny, działa na rzecz Polaków na Wschodzie, Polska

18. TADEUSZ PILAT – Prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, Szwecja

19. Ks. Prał. PAWEŁ PTASZNIK – Rektor polskiego kościoła pw. Stanisława B.M. w Rzymie, Włochy

20. ANNA ALEKSANDRA RADECKA – Dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, Polska

21. STEFANIE SOBIERAJSKA – Prezes Kongresu Polonii Francuskiej

22. HELENA SOŁTYS – Wiceprezes Związku Nauczycieli Polskich w Ameryce, USA

23. FRANK SPULA – Prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej, USA

24. URSZULA STEFAŃSKA-ANDREINI – Prezes Związku Polaków we Włoszech

25. HALINA SUBOTOWICZ-ROMANOWA – Przewodnicząca Kongresu Polaków w Rosji

26. TERESA SYGNAREK – Sekretarz Generalny Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, Szwecja

27. Ks. Inf. Hm. STANISŁAW ŚWIERCZYŃSKI – Naczelny Kapelan ZHPpgK, Wielka Brytania

28. MAGDALENA TADEUSIAK-MIKOŁAJCZAK – Dyrektor i Redaktor Naczelny TVP Polonia, Polska

29. JAN TARCZYŃSKI – Dyrektor Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka J. Piłsudskiego, Polska

30. ALEKSANDER ZAJĄC – Przewodniczący Polskiej Rady w Niemczech

31. STEFAN ŻACZKIEWICZ – Honorowy Przewodniczący Forum Polskich Szkół w Holandii