WERDYKT JURY DLA GRUPY „N” (nauczycielskiej) – MODUŁ B
„Z FLEKSJĄ I SKŁADNIĄ ZA PAN BRAT”. KONSPEKT LEKCJI, PREZENTUJĄCY DOWOLNIE WYBRANY PROBLEM GRAMATYCZNY Z ZAKRESU FLEKSJI LUB SKŁADNI – POZIOM B1, B2.
————————————————————————————————————————

JURY W SKŁADZIE:

MAGDALENA BOGUSŁAWSKA (Polska) – Przewodnicząca
STANISŁAW CHYLEWSKI (Kanada) – Wiceprzewodniczący
MAŁGORZATA LASOCKA (Wielka Brytania) –Wiceprzewodnicząca
ŁUCJA MIROWSKA – KOPEĆ (USA) – Sekretarz
HANNA KACZMARCZYK (Austria)

WYBRAŁO LAUREATÓW:

1. Joanna Kawula – Szkoła Polska im. Gustawa Herlinga Grudzińskiego przy Ambasadzie RP w Rzymie, Włochy
2. Anna Bukowska – Polska Szkoła Przedmiotów Ojczystych im. Henryka Sienkiewicza w Slough, Wielka Brytania,
3. Weronika Butrym – Nikadon – Polska Szkoła SEN w Dublinie, Irlandia

 

PZYZNAŁO WYRÓŻNIENIA:

1. Sabina Mężyk – Zespół Polskich Szkół Ogólnokształcących im. Ity Kozakiewicz w Rydze, Łotwa
2. Karolina Kowalcze – Franiuk – Polska Ludoteka w Genui, Włochy