8.01.2023 r. godz. 16.00 WARSZTATY ON-LINE (ZOOM) NA TEMAT FILMU Z GRUPY V.
Szczegóły spotkania będą podane na FB po 27 grudnia 2022 r.
18.03.2023 r. – OSTATECZNY TERMIN PRZESYŁANIA PRAC KONKURSOWYCH
Uwaga: dzieci i młodzież urodzeni przed 18.03 w konkretnym roku – traktowani są jako „młodsi”, piszą w niższej kategorii wiekowej. Urodzeni po 18.03 –powinni pisać w starszej grupie
21-23.04.2023 r. – OBRADY JURY W WARSZAWIE
ok. 30.04.2023 r. – OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU (na stronie www.bycpolakiem.pl)
02.08.2023 r. – GALA XIV EDYCJI KONKURSU – ZAMEK KRÓLEWSKI W WARSZAWIE
27-29.10.2023 r. – INAUGURACJA XV EDYCJI KONKURSU (prawdopodobnie w Sztokholmie)