JURY XIV EDYCJI KONKURSU

JOANNA FABISIAK Poseł na Sejm RP, Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego, Pomysłodawczyni Konkursu,
MARIA KRUCZKOWSKA–YOUNG Członek Rady Polskiej Fundacji Kulturalnej, członek Zarządu Zjednoczenia Polek, Londyn, Wielka Brytania
HELENA MIZINIAK Wiceprzewodnicząca Jury, Członek Prezydium Rady Polonii Świata, Honorowy Prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, Powiernik Zjednoczenia Polskiego, Wielka Brytania
TERESA ARSZAGI VEL HARSZAGI Dyrektor  Polskiego Centrum Kształcenia JP II w Brukseli, Belgia
DANUTA AZMAN–ZIELINSKI Członek Zarządu i Kurator Fundacji im. Wł. Reymonta, Kanada
KRYSTYNA BACHANEK Artysta malarz, Polska
ELŻBIETA BARRAS Wieloletni dyrektor i nauczyciel polskiej szkoły sobotniej, Prezes Polskiej Macierzy Szkolnej w Londynie, Wielka Brytania
TOMASZ BASTKOWSKI Prezes Polskiej Federacji Edukacyjnej w Irlandii i Irlandii Północnej – KID, Irlandia
MAGDALENA BOGUSŁAWSKA Menedżer oświaty, metodyk nauczania języków obcych, nauczyciel. Prezes Zarządu Fundacji na Rzecz Dwujęzyczności EduNowa, główny ekspert merytoryczny w projekcie Szkoła dla Innowatora, Polska
DANUTA BRONCHARD Dyrektor Polskiej Szkoły im. M. Konopnickiej w Nowym Jorku, USA
STANISŁAW CHYLEWSKI Dyrektor Szkoły Polskiej im. M. Kopernika przy Konsulacie Generalnym RP w Montrealu, Kanada
MARTA CZAJCZYŃSKA Dyrektor  Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP w Rzymie z siedzibą w Ostii, nauczyciel języka polskiego w Szkole Polskiej przy Ambasadzie RP w Rzymie,  wiceprezes Stowarzyszenia Nauczycieli Języka i Kultury Polskiej  w Rzymie, Włochy
ZBIGNIEW DUBIEL Artysta fotografik, Polska
ANNA DUNAJEWSKI Dyrektor Polskiej Szkoły im. Czesława Miłosza w Schaumburg IL, wiceprezes Kongresu Oświaty Polonijnej, członek Zarządu Komitetu Stypendialnego im. Św. Jana Pawła Wielkiego Ligi Katolickiej Pomocy Religijnej Polsce i Polonii, członek Kapituły konkursu „Polak roku we Włoszech i na świecie”, Juror konkursu „Rodzic na 6”, Członek Prezydium Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce, USA
DOROTA GIERLIK Dyrektor Polskiej Szkoły Przedmiotów Ojczystych im. Henryka Sienkiewicza w Slough, Wielka Brytania
KANONIK BOGUSŁAW JANKOWSKI Duszpasterz Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego „Zawisza”, Dyrektor Domu Rekolekcyjno –Wypoczynkowego „Dobry Zakątek”, Polska
URSZULA JAROSZ Artysta plastyk, Wielka Brytania
SEBASTIAN JAWOROWSKI Członek Zarządu Krajowego Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”
KAMIL JONCZYŃSKI Nauczyciel, Podharcmistrz Niezależnego Hufca Harcerstwa Polskiego w Szwecji
HANNA KACZMARCZYK Dyrektor Szkoły Polskiej im. Jana III Sobieskiego przy Ambasadzie RP w Wiedniu, Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Krzewienia Kultury i Języka Polskiego w Austrii Mea Polonia, honorowy profesor oświaty, Austria
JAGODA KACZOROWSKA Harcmistrzyni ZHP, Działaczka Polonijna, Wielka Brytania
MONIKA KOWALSKA – KARPINSKI Kurator Fundacji Władysława Reymonta dyrektor Polskiej Katolickiej Szkoły Średniej w Hamilton, Kanada
HALINA KOBLENZER Rzecznik prasowy Konkursu. Wiceprezes Katolickiego Centrum Krzewienia Języka, Kultury i Tradycji Polskiej w Niemczech, Dyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej im. Jana Pawła II we Frankfurcie/M, emerytowana nauczycielka Szkoły Europejskiej, Niemcy
EWA KOCH Prezes Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce, Dyrektor Polskiej Szkoły Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Chicago, USA
BOŻENA LASKIEWICZ Prezes Medical Aid for Poland Fund, Wielka Brytania
MAŁGORZATA LASOCKA Wiceprezes Polskiej Macierzy Szkolnej, długoletni Dyrektor Szkoły im. M. Skłodowskiej–Curie w Londynie, Wielka Brytania
MAŁGORZATA LUBBERS–DĄBROWSKA Wiceprezes Zarządu Forum Polskich Szkół w Holandii, Dyrektor Polskiej Szkoły w Bredzie, organizatorka konkursu fotograficznego Polska w Obiektywie Polonijnego Dziecka, Holandia
PIOTR ŁADOMIRSKI Wiceprezes Polskiej Macierzy Szkolnej, Belgia
MAREK MACHAŁA Koordynator Konkursu, Polska
IWONA MALINOWSKI Prezes Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kanadzie, Wiceprezes Kongresu Polonii Kanadyjskiej, Kanada
ŁUCJA MIROWSKA–KOPEĆ Emerytowany dyrektor szkoły publicznej w Chicago, pedagog, Prezes Związku Klubów Polskich w USA i Komitetu Parady Dnia Konstytucji 3 Maja, Przewodnicząca Komitetu Stypendialnego im. św. Jana Pawła II, Prezes Towarzystwa Dolnośląskiego w Chicago, USA
BEATA MONDOVICS Dyrektor Szkoły Polskiej im. Sandora Petöfiego przy Ambasadzie RP w Budapeszcie, Węgry
KRYSTYNA OLLIFFE Długoletni dyrektor szkoły im Mikołaja Reja w Londynie, była Prezes Polskiej Macierzy Szkolnej w Wielkiej Brytanii, Powiernik i członek Zarządu Polskiej Macierzy Szkolnej w Wielkiej Brytanii.
KATARZYNA OSTRÓWKA Prezes Stowarzyszenia AmaPoland, Madryt, Hiszpanii
DOROTA PARZYSZEK Członek Zarządu organizacji polonijnej „Dom Polski” w Tunezji
BARTŁOMIEJ PILARCZYK Działacz polonijny, filmowiec, fotograf, Irlandia
ALEKSANDRA PODHORODECKA Honorowy Prezes Polskiej Macierzy Szkolnej, Wielka Brytania
MARIA PRZYBYŁA-DACZEWSKA Prezes Polskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego  im. Wł. Warneńczyka w Sofii, Bułgaria
HANNA PSTRĄGOWSKA–DUBIEL Artysta malarz, witrażystka, ikonopisarka, Polska
ELENA ROGACZYKOWA Prezes Autonomii Polaków „Polonia”, Rosja
HALINA ROSYNSKI Dyrektor Szkoły przy Polskiej Misji Katolickiej w Bremen, Niemcy
ELŻBIETA RUDZIŃSKA Prezes Forum Nauczycieli Polonijnych Zach. Wybrzeża, USA
FILIP SABADASZ Informatyk, Niemcy
ANNA SIARKIEWICZ Kulturoznawca, Polska
ELŻBIETA SIŁUCH Dyrektor Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP w Hadze, Holandia
MARIOLA STEFAŃSKA–SABADASZ Sekretarz Jury Konkursu. Teolog, nauczyciel, Niemcy
TERESA SYGNAREK Wiceprezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, Prezes Światowego Stowarzyszenia Mediów Polonijnych, Prezes Zrzeszenia Organizacji Polonijnych w Szwecji, Redaktor naczelna kwartalnika polonijnego „Polonia Nowa”, Szwecja
TERESA SZADKOWSKA–ŁAKOMY Członkini Naczelnictwa ZHP, Powiernik Fundacji Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Wielkiej Brytanii, Prezes Zjednoczenia Polek w Wielkiej Brytanii. członkini Władz Naczelnych  ZHP, Wielka Brytania
URSZULA WANECKA Działaczka polonijna, Członek Federalnego Związku Nauczycieli Języka Polskiego w Berlinie, Niemcy
BARBARA WOJDA

 

 

– Członek Kapituły konkursu „Polak roku we Włoszech i na świecie”, Prezes Polskiej Macierzy Szkolnej w Belgii